بازدید کننده گرامی عملکرد سایت کانون را طی سال 95 در کدام بخش ، مناسب ارزیابی می کنید؟
1- تحلیل و بررسی اخبار و وقایع در حوزه سیاست داخلی
27.59%
2- تحلیل و بررسی اخبار منطقه و جهان
24.14%
3- حوزه اقتصادی ، تولید و اشتغال
12.07%
4- حوزه اجتماعی ، فرهنگی
3.45%
5- حوزه ورزشی و پزشکی وسلامت
1.72%
6- بررسی اخبار و مطالب منتشره در خبرگزاریها و سایتهای تحلیلی
31.03%
آخرین اخبار