بیانیه کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، در اهانت به ساحت قدسی پیامبر عظیم الشان اسلام
دولت نیمه صهیونیستی فرانسه در دو دهه اخیر با سیاستهای مداخله جویانه که رویکرد استعمارگریانه آن ملتهای مسلمان را آزرده است
با توجه به حمایت رئیس جمهور فرانسه از کاریکاتورهای اهانت کننده به پیامبر عظیم الشأن اسلام کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند ضمن محکوم نمودن این حرکت بیانیه ای صادر نمود که متن آن به شرح ذیل می باشد :


بسمه تعالی
------------------------------------------------------------
دشمنی برخی کشورهای غربی با اسلام تمامی ندارد 
دولت نیمه صهیونیستی فرانسه در دو دهه اخیر با سیاستهای مداخله جویانه که رویکرد استعمارگریانه آن ملتهای مسلمان را آزرده است، این بار نیز با اظهارات سخیف ماکرون و برخی سیاستمداران دولت فرانسه و اهانت به ساحت قدسی پیامبر عظیم الشأن اسلام نشان داد که دولت فرانسه تحت سیطره و نفوذ افراطگرایان و صهیونیستهای نژادپرست است .
      مکرون رئیس جمهور فرانسه نشان داد همانند عروسکی در دستان افراط گرایان می چرخد و اظهاراتش نه با عقل سازگار است و نه با سیاست بین الملل و  نه حقوق بشر.
      کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند ضمن محکوم کردن اظهارات اسلام ستیزانه مکرون که نتیجه آن تشویق افراط گرایان به ساختار شکنی و اهانت به مقدسات اسلام است از ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان می خواهد تا عذرخواهی نامبرده از مسلمانان و پس گرفتن اظهاراتش ، تمامی کالاهای فرانسوی را تحریم نمایند و همبستگی خود را در برابر سیاستمداران مغرض فرانسه و غرب نشان دهند .

کانون اسلامی فارغ التحصیلان  شبه قاره هند