متكي: ملاك درستي خبر حقانيت آن نزد افكار عمومي است
«منوچهر متكي» روز سه شنبه در نخستين جشنواره بين المللي تحليل گر برتر در حوزه سياست خارجي در سالن همايش بانك توسعه تعاون گفت: پس از جنگ دوم جهاني فاتحان جنگ، دنيا را به لحاظ جغرافيا و سياسي تقسيم كردند و شرايط جديدي را به دنيا حاكم كرده و تداوم بخشيدند. 
وي ادامه داد: از مشخصه هاي اين دوره اين بود كه كشورها به دو بلوك تقسيم شدند از اين جهت تحليل شرايط آن دوره زياد سخت نبود و معمولا هنگامي كه فردي سخنراني مي كرد، پس از آنكه مشخص مي شد ناطق متعلق به چه كشور و بلوكي است ديدگاهش را مي شد تشخيص داد. 
وزير پيشين امور خارجه افزود: در آن دوران 4 خبرگزاري آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، رويترز و فرانس پرس بيش از 80 درصد اخبار جهان را پوشش مي دادند و رسانه هاي ديگر خبرها را آنها مي گرفتند. در واقع علاوه بر بلوك بندي، رقابت هايي در حوزه سخت افزاري و نرم افزاري و جنگ سرد وجود داشت و اين رقابت در حوزه فرهنگي و رسانه اي به شدت جريان داشت و بلوك ها همديگر را تضعيف نمي كردند. 
متكي با اشاره به انقلاب عرصه ارتباطات در دو دهه پاياني قرن 20 خاطرنشان كرد: اين اتفاق رسانه ها را وارد فضاي جديدي كرد و رسالت جديدي بردوش آنها گذاشت. چرا كه ديگر همچون گذشته مطالب را نمي شد پنهان كرد و پشت درهاي بسته تصميم گيري كرد. 
وي تاكيد كرد: در فضاي رسانه اي جديد بدون اقناع افكار عمومي تصميم گيري آسان نبود. اين موضوع براي كساني كه مي خواهند وارد تحليل بشوند موضوع مهمي است چرا كه دريچه هاي جديدي براي دستيابي به اطلاعات گشوده شد. 
وزير پيشين امور خارجه يادآور شد: فضاي رسانه اي جديد باعث شد حكمرانان ديكتاتور مآب به رسانه متوسل شوند و افكار عمومي را به فضاي قدرت نرم سوق دهند. 
متكي عنصر ديگر را پديدار شدن قضاوت برمبناي حق نهايي افكار عمومي دانست و افزود: ممكن است در حوزه هايي تبليغات بسياري انجام شود، ولي در تحليل نهايي افكار عمومي و وجدان بشري قضاوت خودش را مي كند بنابراين ملاك درستي خبر انبوه بودن آن نيست، بلكه حقانيت آن نزد افكار عمومي است. از همين روست كه مي بينيم ميل به عدالت و بازيابي افكار عمومي باعث شد مساله فلسطين و ويتنام و ... مورد قضاوت قرار گيرد. 
وي در ادامه به نقش افكار عمومي در كنفرانس اسلو اشاره كرد و گفت: كنشگران صحنه فلسطين در پي صلح بين دو كشور بودند ولي از نظر منطقي افكار عمومي قضاوت خودش را كرد و نشان داد ساده سازي زورمداران نتوانست افكار عمومي را اقناع كرده و به تمكين وا دارد و چهره خودش را بيشتر آشكار كرد. 
متكي اضافه كرد: در حادثه يازدهم سپتامبر همه شرايط براي همراهي افكار عمومي براي دخالت آمريكا در افغانستان مهيا شده بود اما پس از 18 سال قضاوت عمومي جهاني اين است كه آمريكا در افغانستان موفق نشده است. 
وي با اشاره به حادثه بيداري اسلامي در منطقه، گفت: خلاف آنهايي كه مي گويند اين اتفاق از پيش طراحي شده بود اوباما وقتي مصري ها را در ميدان تحرير قاهره مي بيند مي گويد حسني مبارك همين الان بايد برود سپس رژيم صهيونيستي، عربستان و اردن تماس مي گيرند و مي گويند چرا اين حرف را گفتيد و بعد از نيم ساعت اين مصاحبه از خروجي سي ان ان برداشته مي شود. 
اين ديپلمات سابق وزارت امور خارجه اظهار داشت: بيداري اسلامي اتفاق ديگري را هم ايجاد كرد و آن بيداري بدلي اسلامي بود. 
متكي خاطرنشان كرد: آمريكايي ها چهارم نوامبر تحريم هاي شديدي را عليه ايران اعمال كردند اما هدف آنها از فشار جدي اين بود كه منجر به سقوط يا پذيرش خواسته هايشان توسط جمهوري اسلامي شود اما كسي نگفت ممكن است اتفاق سومي هم بيفتد? تحليلگران ما دستشان باز است و مي توانند با كنار هم گذاشتن موردهاي مطالعاتي به تحليل درست برسند. 
وي افزود: بيداري بدلي اسلامي تعريف شده بود تا به اصطلاح منطقه را صاف كنند. تركيه در ابتدا مدافع حماس بود و فعاليت در تحولات منطقه را پذيرفت و حتي مشاركت با آمريكا براي حمله به ليبي را پذيرفت ولي در ادامه راهش را كج كرد و به همپيماني با روسيه و ايران رسيد. 
وزير پيشين امور خارجه در پايان به پژوهشگران جوان توصيه كرد كه با بررسي تحولات جديد براي آن راهكارهاي جديد پيدا كنند. 

منبع:ایرنا