امروز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۱
کد خبر: ۹۳۷
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۸

‌تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌‌تحصيل‌ در كشور هندوستان‌ از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود. دوره‌ ابتدايي‌ 5 سال‌ است‌ و پس‌ از آن‌ دوره‌ متوسطه‌ آغاز مي‌گردد. طول‌ دوره‌ متوسطه( (Higher Secondary 7سال‌ است‌ و به‌ دو دوره‌ 5 ساله‌ و 2 ساله‌ تقسيم‌ مي‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصيلات‌ ابتدايي‌ و دبيرستاني‌ در هندوستان‌ معمولاً‌ مشابه‌ ايران‌ دوازده‌ سال‌ است‌ و  در پايان آن‌ به‌ دانش‌آموزان‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌(Intermediate Certificate)داده‌ مي‌شود.

‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه ‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ هندوستان‌ داشتن‌ مدرك‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ Intermediate Certificate الزامی است.

اكثر دانشگاه‌ها به‌ خصوص‌ در رشته‌هاي‌ پزشكي‌ و مهندسي‌ به‌ علت‌ محدوديت‌ گنجايش، معدل‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ را شرط‌ ورود قرار داده‌اند و دارندگان‌ معدل‌هاي‌ بالاتر در اولويت‌ قرار مي‌گيرند. در بعضي‌ از مؤ‌سسات‌ ممتاز نظير مؤ‌سسات‌ فن‌آوري‌ هندوستان‌ (Indian Institute of Technology) علاوه‌ بر شرط‌ داشتن‌ نمرات‌ خيلي‌ خوب، امتحان‌ ورودي‌ و مصاحبه‌ نيز از داوطلبان‌ به‌ عمل‌ مي‌آورند.

نظام‌ تحصيلي‌ در اكثر دانشگاه‌هاي‌ هندوستان‌ ساليانه‌ و در تعداد كمي‌ از دانشگاه‌ها نيم‌ سالي‌ است. مراكز آموزش‌ عالي‌ در هندوستان‌ از اين‌ قرارند:

1. دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ مركزي‌ اداره‌ مي‌شوند.

2 .دانشگاه‌ها، مؤ‌سسات‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ از طرف‌ دولت‌ ايالتي‌ اداره‌ مي‌شوند.

3. كالج‌هايي‌ كه‌ به‌ دانشگاه‌ها وابسته‌ هستند.

4. كالج‌هاي‌ خصوصي.

‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

‌: Diploma .1 شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان‌ است. اين‌ دوره‌ منحصراً‌ در كالج‌ها يا مؤ‌سسات‌ گذرانده‌ مي‌شود.

 ‌‌: Bachelor . 2شامل‌ دو سال‌ تحصيل‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان 12 ساله يا پيش‌ دانشگاهي در كالج‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها است.

 : Bachelor . 3شامل‌ سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ و مهندسي‌ در كالج‌هاي‌ معتبر وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ها و ساير مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر بعد از ديپلم‌ 12ساله(يا پيش‌ دانشگاهي) است. 

‌: Master . 4شامل‌ دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ صورت‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در رشته‌هاي‌ گوناگون‌ با شرط‌ ورود Bachelor  از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر است. 

‌: M.Phil. 5شامل يك‌ تا دو سال‌ تحصيل‌ و پژوهش‌ بعد از Master است. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ دوره‌ تحصيلي‌M.Phil.  پيش‌ نياز دوره‌ دكترا(Ph.D.)   در برخي‌ از دانشگاه‌هاي‌ ممتاز هند است.

 ‌6- Ph.D.  حداقل‌ سه‌ سال‌ پژوهش‌ پس‌ از دوره Master  است.  


نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي

‌.1مدارک Diploma و Bachelor با دو سال‌ تحصيل‌ از مراكز آموزش‌ عالي‌ معتبر در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ 12 ساله‌)يا پيش‌ دانشگاهي(، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: دوره‌هاي‌ تكميلي‌ مانندCondenced Course   تأثيري‌ در ارزشيابي‌ مدارك‌ فوق‌ نخواهد داشت.

 ‌.2مدارک Bachelor با سه‌ تا پنج‌ سال‌ تحصيل‌ در صورت‌ داشتن‌ ديپلم‌ 12 ساله دبيرستان يا پيش‌ دانشگاهي از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: مدارك‌ تحصيلي‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كه‌ در گروه‌هاي‌ الف، ب نامشان‌ آورده‌ نشده‌ است‌ با ورودي‌ بعد از آگوست‌ 1988 ارزشيابي‌ نمي‌شود

.3مدارک Master با دو تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود. 

‌‌. 4مدارك‌Ph.D.   از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ الف و ب با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد در رشته‌ مربوط، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها