کد خبر: ۴۵۵۰
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۴
هفته نامه صبح صادق

رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العاليدر ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور فرمودند«يك توصيه مؤكد هم در مورد سلوك امام جمعه و عمل امامجمعه است كه از رفتن به طرف صاحبان ثروت و قدرت و كساني كه زبان‌هاي چرب و نرم دارند، ‌بايد اجتناب كردبعضي از اين نودولت‌ها،‌اينهايي كه تازه توانسته‌اند با زرنگي و كارهاي غير قانوني به يك ثروتي برسند؛ دنبال اين هستند كه يك ملجئي پيدا كنند، يك جايي پيداكنند كه حاشيه امني برايشان باشدمي‌آيند سراغ افرادي كه مورد نظرشان است، از جمله سراغ ائمه جمعه،‌ از جمله سراغ شاخص‌هايروحانيت مي‌آيندسراغ اينهااين براي اين است كه حاشيه امن براي خودشان درست كنند، ‌اينجا بايد حواس‌مان جمع باشد.» در راستايتوصيه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب، كه مبتني بر آموزه‌هاي ديني و تجربه‌هاي تاريخي، ‌به ويژه تجربه بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي يعني ازدهه 70 به بعد است، چندين نكته ذكر مي‌شود:

 در طول تاريخ،‌ مستكبران عالم در كنار طبقات اشرافي، ‌براي رسيدن به مطامع فرهنگي،‌ سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود،‌ هموارهدرصدد نفوذ و همراه‌سازي گروه‌هاي تأثيرگذار اجتماعي همچون علما، روحانيون، مسئولان نظام و... با آلوده‌سازي‌هاي اخلاقي،‌ سياسي واقتصادي بوده‌اند.

 پس از جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي، يعني از دهه 70 به بعد كه ويژگي آن افزايش پول، نقدينگي، هزينه‌هاي فراوان در كشور ونياز جامعه به سازندگي و توليد بود، تلاش براي آلوده‌سازي اقتصادي و گروه‌هاي اجتماعي تأثيرگذار در جامعه افزايش يافتتكنوكرات‌ها وصاحبان تفكر اقتصاد ليبراليستي و سرمايه‌داري،‌ با اهداف به ظاهر خيرخواهانه و با منطق تأمين ملي و رسيدن به خودكفايي حوزه‌هايعلميه و روحانيت، اين مراكز را به ورود در عرصه اقتصادي و سرمايه‌گذاري در توليد تشويق مي‌كردندكه در همين رهگذر اگر با مخالفت علماو بزرگان حوزه‌هاي ديني و تبليغي مواجه مي‌شدند، با جريان ليبراليسم به دنبال نفوذ و آلوده‌سازي افراد و دستگاه‌هاي حساس كشوربودنداين جريان اشرافي به دنبال اين بود كه با نفوذ در اين دستگاه‌ها،‌ به صورت فراجناحي و فارغ از جريانات سياسي چپ و راست،اصلاح‌طلب و اصولگرا اهداف شوم خود را اجرا كند.

 براساس شواهد و قرائن متعدد، همين جريان ليبراليستي حاكم كه سرمنشأ تمامي فسادهاي اقتصادي و اخلال در بازار است ونشانه‌هايي از همسويي و همراهي با دشمن در تحريم عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در كارنامه خود دارد،‌ همچنينآلوده‌سازي روحانيت،‌ علماي حوزه‌هاي علميه و ساير گروه‌هاي مؤثر در انقلاب از برنامه‌هاي آن بوده است، امروز در آستانه انتخابات مجلسشوراي اسلامي درصدد است پرچم‌دار مبارزه با فساد اقتصادي شده و گفتمان خود را براي تصرف كرسي‌هاي مجلس،‌ مبارزه با فساد قراردهد.

همچنين برخي ستادهاي هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه سال‌ها تعطيل بوده‌اند، ‌هم‌اكنون داعيه‌دار مبارزه با مفاسد اقتصاديشده‌اند و قصد دارند چهره برخي جريانات اصيل انقلاب را تخريب كننداين جريان از مدتي قبل اتاق فكرهاي خود را تشكيل داده و برايبزرگنمايي مشكلات دستگاه‌هاي ارزشي و انقلابي هدف‌گذاري كرده تا ذهن جامعه را متوجه اين بخش انقلاب كنند تا بتوانند با عملياترواني، ‌آراي مردم را به نفع جريان ليبرالي فاسد مصادره كنند.

بنابراين ضروري است د‌ستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي دلسوز انقلاب و جريانات انقلابي و رسانه‌هاي انقلاب،‌ با هوشياري تمام، ‌عملياترواني اين جريان غربگرا را رصد كرده و پيش از بلند كردن پرچم دروغين مبارزه با فساد، ‌اهداف پشت پرده اين جريان، آلودگي‌ها و فسادهايگسترده‌ اين طبقه اشرافي را براي مردم تبيين كنند.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها