کد خبر: ۳۸۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹

بیت الغزل زندگی:

اصلی ترین افکار و به تبعِ آن، عملِ نیکویِ هر انسان، احساسِ در محضر بودن است!

اگر هریک از ما مخلوقات، همواره احساس کنیم،

و از آن مرتفع تر، ایمان داشته باشیم که:همواره در محضرِمولایمانهستیم،

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ،خالق و پروردگار همه موجودات و اشیاء...

آیا خطایی از کسی بروز پیدا می کند؟ اِلّا نیکی و مهربانی و گذشت و خیرات...

دردِ بزرگِ همۀ انسانها و جوامع، از ابتدا تا انتها،غفلت از محضریت اوست!

و اگر جداً می خواهیم جامعه ای انقلابی و بهشت گونه داشته باشیم،

چاره ای نیست، مگر اینکه"عملِ صالح بر این باور" داشته باشیم:

1)     مخلوقی بیش نیستیم! که مدتِ بسیار کوتاهی در مزرعۀ دنیا تمشیت امور می کنیم!

2)     بی وقفه در محضرِ خالق مهربان خود هستیم، تا حسنات برای دنیا و آخرتمان برچینیم!

3)     پس از مدت کوتاهی که در زمین امتحان پس دادیم، برای حساب از کتابِ اعمالمان،

 بسویش باز گردانده می شویم، تا در بهشت یا جهنمی که برای خود تدارک دیده ایم، تا ابد باشیم...

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ{286 بقره}

شما بگویید عاقل و دور اندیش، چگونه عمل می کند؟

 

درگاه جمال

هــــر كجا پا بنهى، حسن وى آنجا پيداست  

     هــــركجــــــــاسربنهى،سجده‏گهِآنزيباست

همـــــــه سرگشتـــــۀ آن زلف چَليپاى ويند   

    درغمهجــررُخش،اينهمهشوروغوغاست

جملــــه خوبــــان برِ حُسن تو، سجود آوردند   

    اينچــهرنجىاست، كهگنجينۀپيروبرناست؟

عاشقــــــــــان، صدرنشينانِ جهانِ قدسند   

     ســــرفــــــرازآنكــــه،بهدرگاهجمالتوگداست

فارغ از ما و من است، آنكه به كوى تو خزيد 

      غافلازهردوجهان،كىبههواىمنوماست؟

بـــــــر كن اين خرقۀ آلوده و اين بت بشكن    

   بــــهدَرِعشقفرودآى،كـــهآنقبلـــهنمــــاست

امام خمینی عزیز رحمه الله علیه

 

گیلانی

26/10/96

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها