کد خبر: ۲۳۰۳
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱
ليست مدعيان اصلاحات و اعتدالگرايان حامي دولت در حالي رونق اقتصادي را كليد انتخاباتي خود براي ورود به خانه ملت معرفي كرده است كه نه تنها برنامه‌اي در اين زمينه ارائه نداده‌اند، بلكه در مجموع اين دو ليست حامي دولت يازدهم حتي به اندازه انگشتان يك دست هم اقتصاد‌دان حضور ندارد و عمده كانديداهاي اين ليست‌ها افرادي با گرايش سياسي هستند، در مقابل، ليست ائتلاف بزرگ اصولگرايان تهران، همراستا با رسالت اصلي خود يعني بهبود معيشت و اوضاع اقتصادي، 10اقتصاد‌دان ، 10نفر كارشناس مسائل فرهنگي و اجتماعي و10نفر با گرايش سياسي را در خود جاي داده است.

تحليل سه ليست انتخاباتي موجود يعني اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان كه هر دو حامي دولتند و همچنين ائتلاف بزرگ اصولگرايان تهران به خوبي نشان مي‌د‌هد كه گرايش كلي اين ليست‌ها چيست و اين گروه‌ها با چه هدف و منظوري خود را براي شركت در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آماده كرده‌اند.

  اصلاح‌طلبان بازهم بي‌توجه به اقتصاد

در شرايطي كه تقويت اقتصاد و معيشت مردم بيش از هر چيزي براي كشور و دلسوزان نظام جمهوري اسلامي اهميت دارد، نمايندگان ليست اصلاح‌طلبان حامي دولت در آرايش انتخاباتي خود كما في‌السابق، به دنبال توسعه سياسي هستند، زيرا 22نفر از اعضاي اين ليست داراي گرايش سياسي و (هفت نفر)فرهنگي و صرفاً يك نفر اقتصاددان در اين ليست حضور دارد.

آرايش انتخاباتي اصلاح‌طلبان نشان مي‌دهد اين طيف اولويتي براي اقتصاد و معيشت مردم قائل نيست كه البته تعجبي هم ندارد، زيرا اصلاح‌طلبان در دوره‌اي كه در مجلس و دولت حضور داشتند، صرفاً به دنبال توسعه سياسي بودند كه در آن زمان هم به دليل افراط در مباحث سياسي هم در بخش سياست مشكلات عديده‌اي خلق كردند و هم در بخش اقتصاد.

اين در حالي است كه حميدرضا جلايي‌پور، فعال سياسي اصلاح‌طلب اخيراً در بخشي از يك مصاحبه كه روزنامه آرمان آن را منتشر كرده، گفته است: «اقتصاد ايران يك اقتصاد رانتي است. اصلاح‌طلبان قولي به منظور حل مشكلات نمي‌دهند!»

اين اظهارات در واقع تكليف مردم را صادقانه معلوم مي‌كند كه اصلاح‌طلبان هيچ برنامه‌اي براي آينده اقتصادي كشور ندارند و هر وقت كه اين طيف سياسي در مورد بي‌تفاوتي به اقتصاد و معيشت مردم مورد پرسش قرار گرفت با بيان عناويني چون «اگر مرگ موش هم توزيع شود، مردم براي گرفتن آن صف مي‌بندند!»، «‌مردم لشكر قابلمه به دست‌ها هستند» مردم ايران را به دليل چالش‌هاي معيشتي مورد تمسخر قرارداد.

سر ليست اين طيف كه عارف مي‌باشد طي روزهاي گذشته عنوان داشت كه به‌دنبال راه‌اندازي مجلسي است كه فقط دولت را همراهي كند و به دولت گير ندهد، اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه همراهي در رانت‌هاي دولتي يكي از اهداف اين جريان است.

در اين بين در شرايط كنوني كه تحريم‌ها و ناكارآمدي‌هاي دولت يازدهم، اقتصاد را در ركود عميق فرو‌برده است و سفره‌هاي مردم به گواه بانك مركزي در دولت يازدهم 20درصد كوچك‌تر شده است و اشتغال جوانان تحصيلكرده به يك معضل اساسي بدل شده است، اصلاح‌طلبان واقع‌بين هم مي‌دانند كه حضور چنين طيفي در مجلس كمك چنداني به حل مشكلات اقتصادي مردم و كشور نخواهد كرد.

  اعتدال اقتصاد را در گل فرو برد

از سوي ديگر، ليست تحت عنوان اعتدالگرايان حامي دولت هم تنه‌اش به تنه اصلاح‌طلبان خورده است زيرا 23 نفر از اعضاي اين ليست داراي گرايش سياسي، سه نفر گرايش فرهنگي و سه نفر نيز با گرايش اقتصادي هستند، متأسفانه در شرايطي اين ليست نزديك به دولت به خوبي به حقايق اقتصادي واقف است و بهتر از هر كسي مي‌داند كه خانوار و دهك‌هاي ميان‌درآمدي و پايين‌درآمدي با چه دشواري‌هايي دست و پنجه نرم مي‌كنند که  اين ليست هم به جاي تركيبي اقتصادي جهت بهبود شرايط اقتصادملي و تقويت بودجه خانوار عملاً فريفته سياست شده است.

البته تعجبي هم ندارد كه اعتداليون به جاي اقتصاد توجهشان به مباحث سياسي باشد زيرا از ابتداي دولت يازدهم تا‌كنون اين طيف فكري اقتصاد كشور را معطل برجام كرده‌اند؛ اين در حالي است كه اين گروه كليد حل مشكلات اقتصاد ايران را در كشورهاي خارجي جست‌وجو مي‌كند و در شرايطي كه رئيس دولت يازدهم اعتقاد داشت با رفع تحريم‌ها همه مشكلات مردم از معيشت گرفته تا آب خوردن آنها حل مي‌شود نه تنها تا‌كنون در اقتصاد كاري از پيش نبرده است بلكه بهبود اوضاع اقتصاد را امري بسيار سخت و زمانبر معرفي كرده است و اين وعده‌هاي پي در پي براي بهبود معيشت مردم حسن روحاني و اعتداليون را در اذهان عمومي جامعه سردار وعده‌ها عنوان كرده است.  در اين بين سر‌ليست جريان اعتدالگرا كه مطهري مي‌باشد در مصاحبه‌اي با ايسنا در خصوص طرح سبد كالاي دولت يازدهم با تكرار ادبياتي مشابه اصلاح‌طلبان گفت: «ما مردم خود را مي‌شناسيم. اگر الان بگوييم كه فلان جا جارو توزيع مي‌شود همه مي‌آيند و صف مي‌بندند.» همين اظهارات وجه اشتراك دوليست اصلاح‌طلب و اعتدالگرا را در بي‌تفاوتي به معيشت مردم جامعه نشان مي‌دهد.

يكي از بزرگ‌ترين انتقاداتي كه بين مردم به اصلاح‌طلبان و حاميان دولت (اعتدالگريان‌) مطرح شده، اين است كه گويي اين طيف‌ها بيگانه از مشكلات مردم بوده و تمام هم و غم خود را روي سياست قرار داده‌اند. فقدان تفكر اقتصاد‌انديش، نبود باور اقتصاد مقاومتي و مهم‌تر از همه پررنگ نمودن شعار «ما نمي‎توانيم» و تكيه بر انديشه اقتصاد ليبرالي و اعتقاد به اصالت فرد و سرمايه در اقتصاد اين دو طيف سياسي را مرعوب افكار و كالاي بيگانگان ساخته است.

  اصولگراها و دغدغه اقتصادمقاومتي

در اين بين، ليست اصولگرايان كه شعار خو‌د را بهبود معيشت و اقتصاد معرفي كرده است در ليست خود 10 نفر از برجسته‌ترين اقتصاد‌دانان كشور كه در حوزه نظر و اجرايي داراي سبقه روشني مي‌باشند جاي داده ا‌ست و البته در تركيب خود10 نفر با گرايش اجتماعي – فرهنگي و ساير اعضا را از ميان كارشناسان سياسي انتخاب كرده است، از اين منظر كه ائتلاف اصولگرايان در آرايش ليستي خود هر سه حوزه اقتصاد، فرهنگ و سياست را به يك ميزان مورد توجه قرار داده‌اند.

بسياري از كارشناسان وصاحبنظران مسائل سياسي، ‌اقتصادي و اجتماعي با گرايش‌هاي متفاوت، تركيب ليست اصولگرايان را تركيب متعادل‌تري نسبت به ساير ليست معرفي كرده‌اند. سر‌ليست اين جريان حداد عادل است كه از سياسي شدن مجلس آتي ابراز نگراني كرده است و اين طيف طي دو سال و نيم گذشته پيوسته منتقد سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت در زمينه اقتصاد و ساير حوزه‌ها بوده است در اين بين طيف اصولگرا با انتقاد از دولت يازدهم و بيان اين واقعيت كه كليد حل مشكلات اقتصادي ايران را بايد در تقويت توليد ملي جست‌وجو كرد در زمينه اقتصاد، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را چراغ راه خود قرار داده است و براين باورند كه اگر جلوي اشرافي‌گري، ويژه‌خواري، فساد سيستماتيك و نهادينه شدن تفكر اقتصاد ليبرالي در اقتصاد ايران گرفته نشود، كشور با يك تهديد جدي رو‌به‌رو مي‌شود.

فروزنده دهكردي يكي از اعضاي ائتلاف بزرگ اصولگرايان تهران با بيان اينكه 20 محور اقتصادي براي بهبود اوضاع اقتصاد ايران تهيه و تدوين شده است، توجه به معيشت و اقتصاد ايران از طريق اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را براي حل تمامي مسائل اقتصادي كشور راهگشا مي‌داند.
منبع: جوان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نیازمندیها
مطبوعات و خبرگزاریها